Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

Tisztelt Látogatónk!

Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően közérthető és egyszerű nyelvezeten megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.

Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja az Elektro-Oxigén Kft.-nak (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk, egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a megrendeléshez, vásárláshoz Ön szükségszerűen meg kell, hogy adja azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.

Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete) megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával. Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében az Adatkezelő sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Ezen Adatvédelmi tájékoztató bárki számára megtekinthető honlapunkon, illetve cégünk székhelyén.

A szolgáltató

Cégnév: Elektro-Oxigén Kft.

Székhely: 1116 Budapest Temesvár u. 20.

Adószám: 10792333-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-169523

Telefonszám: 061-205-3075

Web: www.eo.hu

E-mail: info@eo.hu

Tárhelyszolgáltató: Dataglobe Zrt.; VV Event Kft.; Bolthely.hu Kft.

Adatkezelési tevékenység, annak célja és időtartama

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Név, cím magánszemélyeknél

Számlázáshoz szükséges

Számlakibocsátástól számított 5+1 évig

Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa megadott email címe, telefonszáma

Szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges

Számlakibocsátástól számított 5+1 évig

Átvevő neve, telefonszáma, címe

Szállításhoz szükséges

Számlakibocsátástól számított 5+1 évig

Név, e-mail cím

Hírlevélhez feliratkozás

Leiratkozásig

IP cím

Statisztikai célú adatkezelés

90 napig

Kamerafelvétel

Székhelyünk biztonsága

3 napig

Születési idő, személyi igazolvány szám, TAJ-szám, kezelőorvos neve

Alvásterápiás készüléket vásárló/használó ügyfeleink számára tudunk technikai információt nyújtani a terápiával kapcsolatban, szükség esetén együtt tudunk működni az érintett egészségügyi intézménnyel, illetve nyomon követhetőséget biztosítunk.

Az utolsó kapcsolatfelvételt követő 10 évig

Különleges adatokat cégünk NEM kezel.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által az online felületen bekért, illetőleg a személyesen, vagy telefonon leadott személyes adatokat, ha jogszabályon (a számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, és a szállításhoz szükséges adatok), termékeink megvásárlásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.

A hírlevélre való feliratkozás esetén az adatkezelésünk önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet az érintett bármikor visszavonhat a hírlevélről való leiratkozás lehetőségére kattintva. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük az erre a célra használt adatait.

Látogatóinknak szintén lehetősége van email küldésére és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket az intézkedés után haladéktalanul töröljük. Telefonszámokat csak megrendelésekhez kapcsolódóan mentünk el (melynek jogalapja a szerződés teljesítése), egyébként nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak adatvédelmi szempontból biztonságos adatfeldolgozóknak továbbítunk.

Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként, vagy egyéb adatszolgáltatás során nem saját magát adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azaz azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és elfogadja azt).

Amennyiben bármely érintett azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt e körülményről, és adatait haladéktalanul töröljük.

Az Adatkezelő automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Látogatóink székhelyünkre történő belépéssel elfogadják, hogy biztonsági okokból kamerafelvétel készül róluk. Az ily módon keletkezett felvételeket csak különleges, a biztonságot érintő esetekben használjuk, elemezzük.

Betöltendő állásra történő jelentkezés következtében történő nem megfelelés esetén az érintett mindennemű adatait azonnali hatállyal töröljük.

Az adatokat a következő módon tároljuk:

-megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat elektronikus és papír alapon egyaránt;

-megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat elektronikus és papír alapon egyaránt;

-adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért, hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket, illetve alvásterápiás készüléket használó ügyfeleink számára további fent említett lehetőségeket biztosítsunk;

-hírlevél adatbázist tartunk fenn, mely adatokat kizárólag a tárhelyszolgáltatónk magyarországi szerverén tároljuk, adatokat külföldre továbbító szolgáltatókat nem veszünk igénybe erre a célra;

-kamerafelvételeinket elektronikus formában 3 napig őrizzük meg, majd megsemmisítjük

Az online gyűjtött adatokat kizárólag tárhelyszolgáltatóink Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

A papír alapon tárolt személyes adatokat elzártan őrizzük, őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Sütik

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén.

Ezek egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.

Használunk másrészt olyan sütiket is, melyek statisztikai célokat szolgálnak, összesített, nem személyes adatokat kezelnek.

A sütik által tárolt adatok legkésőbb fél évig kerülnek megőrzésre.

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, illetőleg üzleti jogos érdekből az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Név

Cím

Tevékenység

Átadott adatok köre

Business Post Kft.

1047 Budapest Baross u. 79-89.

postai ügyintézés

Szállítási név, kapcsolattartó neve, telefonszáma

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Üzlethelyiségünkben és székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.

Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek mindennemű támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Az érintett kérheti azonban az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.